1994

SHT ja Ahvenanmaan maakuntahallitus tekevät sopimuksen HEMS-toiminnasta ja ambulanssihelikopterikuljetuksista.