Erfaren och inhemsk

Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT) grundades 1990 på Åland och är en del av koncernen Wiklöf Holding Ab, som sysselsätter över 630 personer i Europa. SHT fokuserar på HEMS- och ambulanshelikopterflygning med tvåmotoriga helikoptrar. Genom vår specifika fokusering har vi kunnat utveckla vårt kunnande och satsa på vår verksamhet långsiktigt. Detta har vi gjort i nästan 30 års tid.
Några fakta om oss

KORT OM SHT

HISTORIA OCH MILSTOLPAR I VERKSAMHETEN

1990

1990

SHT skaffade Finlands första räddningshelikopter för civilt bruk. Räddningshelikoptern börjar flyga på Åland, på frivillig basis, utan statlig finansiering.

1994

1994

SHT och Ålands landskapsregering ingår ett avtal om HEMS- och ambulanshelikopterverksamhet.

2000

2000

SHT börjar som Medi-Helis flygoperatör i Åbo. Samtidigt beviljas SHT JAR OPS 3 HEMS tillstånd.

2001

2001

SHT börjar som Medi-Helis flygoperatör i Vanda.

2005

2005

SHT uppgraderar hela sin flotta till toppmoderna Eurocopter EC 135 P2 helikoptrar. Investeringen överstiger 20 miljoner euro.

2007

2007

Finlands första helikoptersimulator, av typen EC135, införskaffas till Finland och ett aktivt träningssamarbete inleds.

2009

Multi Crew Co-operation (MCC) skolning påbörjas enligt nytt system. Målet med utbildningen, som sker i simulator, är att utveckla flygsäkerheten och besättningens färdigheter.

2010

2010

Alla piloter inom SHT får SP IFR behörighet. Detta ökar flygsäkerheten märkbart i sämre flygförhållanden.

2010

2010

NVG-nattkikare tas i bruk. Mer än 60 piloter och flygassistenter deltar i skolningen. Skolningen omfattar cirka 500 flygtimmar med erfarna lärare.

2010

2010

SHT övertar verksamheten i Uleåborg som Sepes och i Varkaus som Ilmaris flygoperatör.

2012

2012

SHT börjar som FinnHems Oy: s flygoperatör i Åbo, Vanda och Tammerfors.

2018

2018

Utvecklingen av instrumentflygmetoder, i samarbete med Aii Corporation, möjliggör GPS inflygningar till sjukhus och terräng i utmanande väderleksförhållanden.