Helicopter Emergency Medical Services

FinnHEMS Flygtjänst ansvarar för helikopterflygningarna från baserna i söder, dvs. från läkarhelikopterbaserna i Vanda, Åbo och Tammerfors. Helikoptrarna och besättningarna är i omedelbar startberedskap dygnet runt. Besättningen består av en akutvårdsläkare, en HEMS-flygassistent och en pilot som arbetar som ett sammansvetsat team.

Den genomsnittliga flygtiden från basen till patienten är endast 10 minuter, vilket garanterar en snabb åtkomst även i svårare terräng.

Syftet med HEMS-flygningarna är att föra högklassig vård till patienten eller olycksplatsen. Syftet är ej att transportera patienten till sjukhuset, utan att se till att patienten får den bästa möjliga vården på olycksplatsen. Det är sällan helikoptern transporterar patienten till sjukhuset, transporten sker vanligtvis med ambulans. Vid svåra fall följer läkaren med patienten i ambulansen.