Helicopter Emergency Medical Services

SHT utför brådskande läkarflygningar, eller sk HEMS-flygningar från FinnHEMS baserna i Åbo, Vanda och Tammerfors. Helikoptern med besättning, bestående av läkare, flygassistent samt pilot, står i 3 minuters beredskap dygnet runt.

HEMS-baserna i Finland är unika i hela värden, med sina drygt 2300 årliga uppdrag per bas. De höga antalet uppdrag per dygn (c. 10) gör att verksamheten hela tiden går på högvarv och manskapet hålls motiverat.

Den genomsnittliga flygtiden från basen till patienten är endast 10 minuter, vilket garanterar en snabb åtkomst även i svårare terräng.

Syftet med HEMS-flygningarna är att föra högklassig vård till patienten eller olycksplatsen. Syftet är ej att transportera patienten till sjukhuset, utan att se till att patienten får den bästa möjliga vården på olycksplatsen. Det är sällan helikoptern transporterar patienten till sjukhuset, transporten sker vanligtvis med ambulans. Vid svåra fall följer läkaren med patienten i ambulansen.